nativity scene


Xi Links Importanti

Painting - Glorification of St Helen

Glorifikazzjoni ta' Sant'Elena. [Pittura ta' Virginio Monti]


Talba lil Sant'Elena

O qaddisa Elena, Patruna tagħna mill-aktar maħbuba, inti li minn qalbek ħabbejt is-Salib u b'rieda sħiħa u b'perseveranza erojka mxejt fuq il-passi tal Kristu Ġesu, waqt li fittixt dejjem li tbati għalih, bit-talb siewi tiegħek, aqlagħli mingħand il-Mulej il-grazzja, billi bħalu u sa l-aħħar, nimxi warajh, waqt li nġorr is-Salib tiegħi ta' kuljum, biex hekk nasal fiż-żgur fil-hena ta' dejjem fis-sema. Amen

Hawn Issib:
 • Riflessjoni fuq
  il-Qari tal-Quddies tal-Ħdud.
 • Artikoli Interesanti u
 • Informazzjoni Utli

 • the readings during Mass


  Nifhmu aħjar il-qari tal-Quddies
  tal-Ħadd billi naqraw ir-riflessjonijiet
  u nirriflettu fuqhom.

  Għar-Riflessjomijiet tal-Ħadd.


  Artikoli Varji fuq:

  Pope Francis

  Papa Franġisku  Archbishop Charles Scicluna

  Arċisqof
  Charles Scicluna.  Isqof Joseph Galea Curmi

  Isqof Joseph
  Galea Curmi.


  ,br>