] Parroċċa Sant' Elena - Birkirkara.
nativity scene


Xi Links Importanti


Teodoru
Arċisqof ta' Mopswestja.

Teodoru - Archisqof ta' Mopswestja

Twielet c350CA Antioch, Syria
Miet c428CA


Sant Efrem
Duttur u Konfessur tal-Knisja.

Sant Efrem

Twielet 306 Nisibis, Turkija
Miet 9 ta' Ġunju 373, Edessa Turkija
Festa 9 ta' Ġunju


Istitut Agostinjan.
Pubblikazzjonijiet

Għal aktar informazzjoni u Xiri
Ikkuntatjaw lid-Direttur Istitut Agostinjan
Revd. Prof. Salvino Caruana OSA

Email: caruana.salvino@gmail.com - 21249407 - 79294177


Kotba u Pubblikazzjonijiet.

Titlu:Searching and Confessing. Aspects of Augustinian Spirituality
Awtur: P. Salvino Caruana OSA
Paġni: 290
Prezz: 30
Aktar Dettalji: -

Titlu:"Non laborat qui amat". Festschrift-
Awtur: Diversi
Paġni: 330
Prezz: 35\
Aktar Dettalji: Study in honour of Revd. Prof. Salvino Caruana OSA at 70

Titlu:L-Ittra tal-Imħabba. 10 Omeliji ta' S. Wistin fuw l-Ittra ta' S. Ġwann lill-Parti
Awturi: caruana, Salvinu - Calleja, Francis
Paġni: 278
Prezz: 15
Aktar Dettalji: -

Titlu:"Jiena s'hawn nista" (Martinu Luteru) Riforma jew Riforma?
Awtur: P. Salvinu Caruana OSA
Paġni: 472
Prezz: 35 hb 45
Aktar Dettalji: -

Titlu:Ir-Regola ta' Santu Wistin
Awtur: Santu Wistin
Paġni: -
Prezz: 3
Aktar Dettalji: -

Titlu:Santa Monnika. Qaddisa, armla, omm u filosfa.
Awtur: Salvino Caruana OSA
Paġni: 125
Prezz: 10
Aktar Dettalji: -

Titlu:Patrologija. Mill-Missirijiet Appostoliċ sal-Arjaniżmu
Awtur: Caruana, Salvinu osa - Bonnici Alessandru, ofm conv
Paġni: 413
Prezz: -
Aktar Dettalji: -

Titlu:Wistin ta' Ippona: il-ħajja Nisranija, iżwieġ, il-familja u x-Xbubija Nisranija
Awtur: varji
Paġni: 341
Prezz: 12
Aktar Dettalji: Ġabra ta' taħdidiet li saru ġewwa l-Istitut Agostinjan 2010-2011

Titlu:Wistin l-Imħallef. Il-ħidma ġudizzjarja tal-Isqof f'Iponna.
Awtur: -
Paġni: 464
Prezz: 15
Aktar Dettalji: Id-29 Ittra Divjak.

Titlu:Ilsieni l-pinna ta' kittieb ħafif
Awtur: P.Salvinu Caruana OSA
Paġni: i-xxi/72
Prezz: 5
Aktar Dettalji: Omelija u Diskorsi ta' P. Salvinu

Titlu:Santu Wistin: Ħajja, Ħidma u Ħsieb
Awtur: varji
Paġni: 361
Prezz: 12
Aktar Dettalji: Ġabra ta' taħdidiet li saru fl-Istitut Agostinjan

Titlu:Il-Mara u l-Istat fit-tagħlimta' Stu Wistin-
Awtur: varji
Paġni: 319
Prezz: 12
Aktar Dettalji: Ġabra ta' taħdidiet li saru l-Istitut Agostinjan


Titlu:Jien Wistin
Awtur: -
Paġni: 334
Prezz: 12
Aktar Dettalji: -


Titlu:S. Possidju. Il-Ħajja ta' Wistin
Awtur: -
Paġni: 227
Prezz: 12
Aktar Dettalji: -


Titlu:Il-Leħen u l-Kelma (De Voce et Verbo)
Awtur: Stu Wistin
Paġni: 234
Prezz: 15
Aktar Dettalji: Stludju tal-POredikazzzjoni ta' Santu Wistin fuq San &~288;wann l-Għammied.

Titlu:It-Tagħlim Nisrani
Awtur: Santu Wistin
Paġni: i-lxvi/1-205
Prezz: 12
Aktar Dettalji: Maqlub għal Malta min Caruana S, Barbara Valentin

Titlu:Id-Diskors tal-Mulej fuq il-Muntanja. (de sermone Domini in monte)
Awtur: Santu Wistin
Paġni: i-lxxxv/1-166
Prezz: 12
Aktar Dettalji: Maqlub għal Malti min Caruana S, Barbara Valentin

Titlu:The Ethical Implications of Christian Life in Saint Auguatine of Hippo. De Sermone Domini in monte
Awtur: -
Paġni: 155
Prezz: 12-
Aktar Dettalji: Abstract of a Doctorial Sissertation in Theology

Titlu:Il-discorso del Signore sulla montagna, in Opera Omnia di sant'Agostino, Le opere esegeiche, v.X/2
Awtur: -
Paġni: 78
Prezz: 30
Aktar Dettalji: Introduction to the volume in the complete works of Saint Augustine of Hippo.

Titlu:Il-Belt ta' Alla (de civitate Dei)- 2 volumi
Awtur: Santu Wistin
Paġni: i-cclxxvi/1-1600
Prezz: 30
Aktar Dettalji: Maqlub għal Malti min Caruana S, Barbara Valentin

Titlu:Erġa idħol ġewwa fik.
Awtur: -
Paġni: 120
Prezz: 12
Aktar Dettalji: L-ispiritwalita' ta' Santu Wistin. Edizzjoni Klabb Qari Nisrani.

Titlu:Xmajjar ta' Ilma Ħaj.
Awtur: Santu Wistin
Paġni: 112
Prezz: 12
Aktar Dettalji: Siltiet mill-Kitbiet ta' Santu Wisin. Media Centre Publications.

Titlu:Int Ħlaqtna għalik Mulej. Tnehid Wistin
Awtur: Santu Wistin
Paġni: 52
Prezz: 12
Aktar Dettalji: Media Centre Publication.

Titlu:L-Istqarrijiet
Awtur: Santu Wistin
Paġni: v-xxxix/433
Prezz: -
Aktar Dettalji: Trauzzjoni ta' Val V. Barbara.


Titlu:Santu Wistin u L-Istqarrijiet Tiegħu
Awtur: Numru ta' Patijiet Agostinjani
Paġni: 144
Prezz: -
Aktar Dettalji: Studji Patristiċi 2.San Ġwann Grisostmo

San Gwann grisostmu

Isqof u Duttur
tal-Knisja
Arċisqof ta' Constantinopli
Twielet Antioch
fit-349
Miet Omana in Pontius fil-409
Festa 13 ta' Settembru


Melito of Sardis

Melito of Sardis

Isqof ta' Sardis"
Apoloġista
miet c180AD
Festa 1 ta' AprilSan Ċirillu ta' Ġerusalemm

San Cirillu ta' Gerusalem

Isqof, Konfessur u Duttur tal-Knisja
twielet c313CA
miet c386CA
Venerat fil-Knisja Orjentali


San Ambroġ
Isqof ta' Milan

San Ambrog - Isqof ta' Milan

Isqof, Konfessur u Duttur tal-Knisja
twielet c339CA Trier Ġermanja
miet c397CA Milan
Festa 7 ta' Diċembru


San Girgor Nazjanzenu

San Girgor Nazjanzenu

Isqof, Teologu u Duttur tal-Knisja
twielet 329CA Arianzum, Cappadocia
miet 390CA Milan
Festa 2 ta' Jannar


Santu Wistin
Isqof ta' Hippo

Santu Wistin - Isqof ta' Hippo

Isqof, Duttur tal-Knisja
twielet 13 ta' Novembru 354CA - Thagaste
miet 28 ta' Awwissu 430CA - Hippo Regius
Festa 28 ta' Awwissu


San Ċiprijanu

San Ciprijanu

Twielet c 200-210 CA, Certagini
Miet 14 ta' Settembru 258 CA
Festa 16 ta' Settembru.


San Pietru Krisologu
Isqof, Duttur u Konfessur tal-Knisja.

San Pietru Krisologu

Twielet c 380 CA, Imola
Miet 31 ta' Diċembru 450 CA
Festa 4 ta' Diċembru.